Usługi deweloperskie

Przedsiębiorstwo P.T.H. Stefaniuk prowadzi również działalność związaną z budownictwem obiektów mieszkalnych. Dotychczas zrealizowano budowę kilku obiektów mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów handlowych.

Firma prowadzi działalność kompleksowo i profesjonalnie:

• Kupuje atrakcyjne grunty i doprowadza niezbędne media (wodę, kanalizację, energię).

• Wykonuje projekty budynków w oparciu o nowoczesne trendy architektoniczne,
współpracując z wiodącymi pracowniami oraz projektantami.

• Wznosi obiekt kompleksowo od fundamentu po dach.

• Zagospodarowuje teren wokół obiektu, dbając o wygodę mieszkańców, estetykę
i funkcjonalność (chodniki, podjazdy, place zabaw, zieleńce).

 

Iwestycje w trakcie realizacji.


Iwestycje zakończone